Har man nyligen flyttat in i sitt nya hus och märker något som varken kom på tal i samtal med säljaren eller under en besiktning av huset, är detta något som kan vara ett dolt fel. Varje gång detta händer frågar sig folk: vad gör man åt saken?Kravet för att något ska räknas som ett dolt fel är mer eller mindre något som ska ha funnit i bostaden redan innan man köpt och fått tillträde till huset och inte gick att upptäcka trots en korrekt utförd besiktning av huset. Men samtidigt får det inte vara något man skulle ha förväntat sig med tanke på husets konstruktion, skick eller ålder.På grund av alla dessa skäl är det mycket ansvar på köparen att se till att huset undersöks ordentligt, och av någon som vet vad de ska titta efter. Som köpare måste man kunna visa på att ett dolt fel inte gick att upptäcka med vanliga metoder.Igen kan ju förväntas hitta åt absolut allt så fort man får tillträde, vilket är varför man har rätt att hävda dolt fel upp till tio år efter att man fick tillträde. Men man måste reklamera detta inom rimlig tid efter man upptäckt felet.Som följd av detta kan man antingen få ett avdrag på köpesumman eller få skadestånd. För att få skadestånd måste felet dock bero på försummelse från säljaren eller det faktum att bostaden inte uppfyller det som säljaren faktiskt lovade vid köpt.Är felet man upptäckt ett väsentligt fel kan man även kräva att kontraktet hävs, så länge det har gått ett år eller mindre från tillträdet. Om det finns tillräckligt mycket som stödjer att säljaren har lurat en vid köpet kan man även kräva att köpet hävs efter mer än år från tillträdet.Tvister vid dolda fel händer allt som oftast och det kan vara bra att söka hjälp från en expert inom området för att se till att man tar ärendet vidare på rätt sätt. Dessa tvister blir nämligen snabbt komplicerade och är man oförberedd på tvisten kan man lätt göra kostsamma misstag eller onödigt dra ut på tiden.