Ibland hittar du den perfekta bostaden, men det ligger på fel plats. Det kan också handla om att viljan att rädda ett äldre hus som hotas med rivning. Det händer inte ofta, men det sker några husflyttar varje år. Att flytta ett hus är ett stort projekt i likhet med att bygga upp ett nytt. Fördelen med att flytta ett hus är att du får en unik karaktär och ett hus som är byggt med rejäla material och möjligheten att köpa stommen billigt.De som vill bli av med hus säljer dem billigt eftersom de vet att marknaden är liten. Just nu säljs exempelvis några hus via LKAB i Gällivare kommun på grund av gruvan. De byggnader som anses ha kulturhistoriskt värde flyttar bolaget till en ny plats medan bostadshus kan köpas upp för 30-60 000 kronor om du själv står för flytten. Här nedan kan du se exempel när den kulturmärkta byggnaden ”Ingenjörsvillan” flyttas:

Om du hittar och får möjligheten att köpa ett hus är det mycket logistik som ska skötas. Bäst är om det huset är timrat, då kan en erfaren firma märka upp stockarna och plocka isär huset för att sedan bygga upp det på din tomt. Det tillkommer många kostnader när huset plockas ned och upp men du kan begränsa kostnaderna genom att lära dig och göra själv. Med en kort kurs kan du bli behörig att köra och använda mindre kranar och därmed rycka in och hjälpa firman eller jobba på kvällarna. Du kan även hyra en själv via företag såsom Rondellmaskinen och spara pengar på arbetstid och kranhyran. Ju mer du själv kan göra, såsom att färdigställa insidan och förbereda grunden, kan leda till besparingar på hundratusen kronor eller mer.Det är svårt att fastställa en kostnad för att flytta ett hus, en stor del av kostnaden bygger på hur tungt huset är och hur långt det ska flyttas. Om det inte är för högt, det får inte vara högre än 4,5 meter på grund av broar och viadukter, och ska bara flyttas en mindre sträcka kan du flytta huset utan att plocka ned det först. Är huset väldigt brett kan du till och med behöva poliseskort för att flytta villan.