En flytt kan vara en stressig och fartfylld tid då man har många bollar i luften samtidigt. När man kommer till själva inflyttningsdagen kan det vara bra att veta vad som gäller.Det är på inflyttningsdagen som man officiellt får tillträde till det nya hemmet och får nycklarna från den förra ägaren, mäklaren som de använde sig av eller hyresföreningen som ansvarar över lägenhetshuset.Inflyttningsdagen är dock inte alltid dagen som alla väljer att faktiskt flytta in. Många har säkert en eller annan plan på renoveringar som de vill göra innan.Tekniskt sett kan man även flytta in innan inflyttningsdagen så länge man har en överenskommelse med den förra ägaren eller föreningen som har hand om bostaden. Men det är fortfarande inte förrän inflyttningsdagen som man övertar det fulla ansvaret för bostaden börjar betala för alla utgifter involverat med den.Vid inflytt är det också bra att ta en stund och titta igenom bostaden och se till att den håller det skick man såg den i under visningen. Finns det några eventuella problem bör man ta kontakt med den som ansvarade för bostaden innan.Slutligen bör man också se till att teckna en hemförsäkring så snabbt som möjligt när man flyttar in.