För många så kan det vara så att man vill renovera innan man  flyttar in i sitt nya boende. Det behöver inte bara renoveras för att något är trasigt eller fel utan för att göra huset eller lägenheten till sitt eget.Många gånger är det fråga om ekonomi och det kan vara en idé att göra en budget på det som man verkligen vill göra för att se om det finns ekonomi för det. Vissa gånger så kanske man väljer att enbart renovera kök och badrummet till att börja med då dessa kan vara lite mer arbete med än andra rum i bostaden. För våtrum och liknande så kan du göra jobbet själv om du följer alla regler som gäller för just våtrum. Ett tips kan vara att fotografera alla moment under renoveringen så man ser hur man byggt.Kolla upp med ditt försäkringsbolag hur de ställer sig till detta, de kan kräva att jobbet ska vara utfört av auktoriserade hantverkare. Vissa försäkringsbolag betala enbart ut för skador som uppstår om det är fackmän som gjort jobbet. Anlita man auktoriserade hantverkare så får man jobbet på garanti och på så sätt om något fel uppstår under garantitiden så åtgärdas detta fån hantverkaren. Något som du absolut inte får göra själv om du inte är utbildad är elektricitet, här måste du ta in behörig elektriker som utför det arbetet.När kök och badrum renoverat så kan man flytta in och ta allt det andra allt eftersom ekonomin tillåter. Att det är blommiga tapeter i sovrummet kan man leva med ett tag, med ett funktionellt kök och badrum så är det bara att börja planera för nästa renovering. Se till att bo ett tag i bostaden innan ni påbörjar nästa renovering. Det kan vara rätt påfrestande att hålla på att renovera. efter ett tag så kan suget efter att få byta ut de blommiga tapeterna blivit så starkt att ni inte kan motstå utan kan lätt påbörja ett nytt projekt.